Chính Sách Bảo Mật

Thông tin chúng tôi thu thập

Hapo Decor luôn đặt sự bảo mật thông tin của bạn lên hàng đầu. Vì vậy chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập được trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được chúng tôi sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn đăng ký dịch vụ trên website Hapo Decor, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài ra còn có một số thông tin về dịch vụ như:

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao - nhận sản phẩm

Phạm vi sử dụng

Những thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty hoặc với các mục đích sau:

 • Hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin có liên quan đến dịch vụ sử dụng.
 • Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các thông tin, dịch vụ qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
 • Nếu bạn đăng ký để nhận thông báo qua email, chúng tôi có thể gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới, sự kiện sắp tới hoặc tin tuyển dụng đến cho bạn.
 • Ngoài ra, thông tin mà bạn cung cấp sẽ được chúng tôi dùng để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến việc thanh toán trực tuyến của bạn.

Thời gian sử dụng

Thông tin cá nhân của các khách hàng thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi ban quản trị yêu cầu hủy bỏ. Ngoài ra, trong các trường hợp khác, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ luôn được bảo mật chặt chẽ trên máy chủ của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin

Tại Hapo Decor việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng và bạn có thể yên tâm rằng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng trong một số trường hợp sau:

 • Cải thiện chất lượng về các dịch vụ chăm sóc khách hàng.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp và khiếu nại.
 • Khi có yêu cầu giao nộp của cơ quan pháp luật.

Với chúng tôi, quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm mà chúng tôi luôn quan tâm. Vì vậy nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến ​​về chính sách bảo mật của Hapo Decor, vui lòng liên hệ qua website để được hỗ trợ một cách tốt nhất.